La trivial > Àlber Blanc

Pensant en una hegemonia democràtica ancorada en l’antagonisme

Pensant en una hegemonia democràtica ancorada en l’antagonisme Chantal Mouffe que és una teòrica política belga s’inscriu junt a Laclau en la corrent del postmarxisme. Una corrent que no pretén superar pas el marxisme sinó reactualitzar-lo de cara a repensar les possibilitats d’una nova política de transformació. Articular un subjecte polític

Read More