(Más abajo texto en castellano)

Gabriel Ferrater, crític de la ideologia.

un intel·lectual en principi és això (…): una persona que sotmet

a crítica les posicions espontànies que troba al seu món”.

Gabriel FERRATER

Zizek ha revifat una tradició del pensament que semblava morta: la crítica de la ideologia. Com deia en un article recent Gregorio Luri, la filosofia és l’art de dormir amb l’enemic. “El filósofo es mal compañero de mesa. A su lado siempre corre uno el riesgo de que se le atragante el sentido común”. Zizek ha volgut traspassar la primera capa de la cultura de masses per preguntar-se que s’amaga rere aquell simple petó de cine, quin cablejat de desig es mou en  l’ecologia o la solidaritat de l’era postmoderna. Siguin quines siguin les nostres consideracions sobre els seus anàlisis concrets, el cert és que el filòsof ha aconseguit la seva tasca primera: que la cultura ja no sigui per nosaltres només aquest oasi de pau quasi religiòs que busquen vendre’ns, sinó també un espai de dubte.

A Catalunya la tradició de la crítica de la ideologia va topar amb els murs de la dictadura. Gabriel Ferrater va decidir recuperar aquesta tradició europea tardanament i en el moment més impertinent possible. La dictadura s’anava debilitant i les velles ideologies prèvies a la guerra s’anaven treien a poc a poc de l’armari. No és d’estranyar, doncs, que Ferrater fos per l’antifranquisme -tan el d’esquerres com el catalanista- una figura incòmoda, un mena d’interrogant amb potes. De fet, quan el poeta va publicar el seu poema “In memoriam”, sobre la Guerra Civil, un butlletí del PSUC es va queixar que el poema no deixava clar si Ferrater era favorable als republicans o als nacionals. L’art, per aquest militant, havia de ser vehicle d’una posició política predeterminada. Ferrater pensava tot el contrari: l’art desbordava tota pretenció ideològica.

 

Art contra ideologia

Nosaltres, moderns, en som conscients: el món canvia. Grans societats han caigut i altres neixen. La política es troba dins la història i, el que és més greu, la estabilitat d’un ordre polític es troba en les mans de la seva població. Segons Ferrater, la novel·la neix de la necessitat de pensar aquest canvi, de produir un relat del moviment social, és a dir, fer història contemporània, del canvi que ara es desenvolupa. Com ho fem? Reflexionant sobre els diferents grups socials que mantenen la societat en una fragilitat permanent, la fragilitat de la servitut volontaria. Senyors feudals i camperols, burgesos i proletaris, blancs, negres, homes, dones… “Stendhal, o Balzac, o tots els russos, o Dickens van veure que la societat es transformava i això significa que tenen consciencia claríssima que es trobaven en un conflicte de diferents societats. És la mateixa noció que, en l’ordre purament teòric, tenia Marx i que li va permetre d’escriure El Capital que, justament, és una història mestra d’història contemporània, d’història de la Revolució Industrial”.

Pensar el moviment del present a través dels antagonistes de la societat. Això, ens diu Ferrater, ho realitza magistralment Ruyra en un conte anomenat “La parada”. En aquest conte se’ns descriu una societat rural a través de dos nois: el Lluís, fill d’un propietari rural, i el Xaneta, fill de pescador. Els dos vailets es troben en llocs antagonistes dins del model productiu, però juguen com nens qualssevol. La divisió social remuga mentre els nens corren, riuen i quan atrapen ocells. El clímax de l’obra esclata quan el moment productiu apareix a l’obra: el Xaneta agafa els ocells que han anat atrapant durant la tarda i els mata.

Els dos nens han menjat ocells altres vegades; ocells que, evidentment, han hagut de matar primer. Però pel Lluís, tan allunyat de la feina física, el fet de veure al seu amic matant ocells sense cap mena d’escrúpols l’horroritza. Així doncs, el conte ens ha mostrat el caràcter ideològic de la seva relació amb la violència: pel Xaneta un ocell nomes és un plat en potència i la violència un simple mitjà; pel Lluís la violència és quelcom d’aliè, d’incomprensible, ple de carrega moral. La societat rural del Ruyra se’ns mostra escindida. Dues societats, dues formes d’entendre el món i una sola violència, feta pels homes. Despullades les ideologies, el conte ens permet una relació moral amb la violència. Se’ns permet pensar la violència directament, és a dir, pensar el problema del mal des de l’arrel compartida.

Ferrater acaba la reflexió amb una analogia molt interessant: com el Lluís la gent urbana s’ha separat del contacte directe amb violència i ha perdut la capacitat de pensar les lògiques més elementals del poder. La població de les ciutats ja no sap que si en Xaneta va a caçar ocells és per fer-ne un arròs; de la mateixa manera no veuen que si els militars han fet bombes, les han fet per llançar-les. “Per exemple, llegint ara les revistes nord-americanes, que estan obsessionades, les revistes intel·lectuals, per la lluita contra la guerra del Vietnam, hi ha dos elements. Un, les ganes d’acabar amb la guerra del Vietnam, cosa que és molt respectable i tots hi estem d’acord. Però, per altra banda, hi ha un element que de vegades a un el desconcerta, que és la sorpresa, el fet que els vinguin de nou que els polítics són polítics i fan guerres del Vietnam i les han fet sempre i les faran sempre”. No podriem dir que la ingenuïtat envers el poder hagi disminuït pas.

 

PROP DELS DINOU

Quan falten dotze dies perquè tinguis,

Júlia, dinou anys,

vull apuntar-te tres o quatre dites

(dinou, no les sé pas)

que siguin veritat. Dones i homes

componen tot el món.

Massa simple, respons. Però recorda

la cova de Plató.

Qui espia la paret, la febre d’ombres,

no sent al seu costat

l’esma innocent amb què se li proposa

alguna cega mà.

Dones i homes. Mans nuades. Fosca

d’una tarda que mor.

Dins de la cova s’hi pot viure, Júlia.

Millor, sense records.

Però quan creixes tu et creix la memòria.

Mira que et pugi dret.

Que cap por no la torci. Que no et sagni

de cap empelt cruel.

No t’escoltis que et parli d’egoisme:

t’has de gosar estimar.

I el dia que tremolis (he de dir-te

que un dia així vindrà),

i et siguin lluny els dinous anys, no oblidis

que, teu, és alt tot do.

Així sabràs donar sense penyora,

tal com donen els bons.

I sabràs rebre, tal com et mereixes,

un do sense retorn.

Cecs, a la cova, sabem lligar, Júlia,

ben fort el nus del món.

 

 

 

Gabriel Ferrater, crítico de la ideologia

 

“un intelectual en principio es esto(…): una persona que somete a crítica las posiciones espontáneas que encuentra en su mundo”.

Gabriel FERRATER

 

Zizek ha reavivado una tradición del pensamiento que parecía muerta: la crítica de la ideología. Como decía en un artículo reciente Gregorio Luri, la filosofía es el arte de dormir con el enemigo. “El filósofo se mal compañero de mesa. A su lado siempre corre uno el riesgo de que se le atragante el sentido común”. Zizek ha querido traspasar la primera capa de la cultura de masas para preguntarse qué se esconde tras ese simple beso de cine, qué cableado de deseo se mueve en la ecología o la solidaridad de la era posmoderna. Sean cuales sean nuestras consideraciones sobre sus análisis concretos, lo cierto es que el filósofo ha conseguido su tarea primera: que la cultura ya no sea por nosotros sólo cultura, sino también duda.

 

En Cataluña la tradición de la crítica de la ideología topó con los muros de la dictadura. Gabriel Ferrater decidió recuperar esta tradición europea tardíamente y en el momento más impertinente posible. La dictadura se iba debilitando y las viejas ideologías previas a la guerra se iban sacando poco a poco del armario. No es de extrañar, pues, que Ferrater fuera para el antifranquismo -tan el de izquierdas como el catalanista- una figura incómoda, un  interrogante con patas. De hecho, cuando el poeta publicó su poema “In memoriam”, sobre la Guerra Civil, un boletín del PSUC se quejó de que el poema no dejaba claro si Ferrater era favorable a los republicanos o los nacionales. El arte, para este militante, debía ser vehículo de una posición política predeterminada. Ferrater pensaba todo lo contrario: el arte es una herramienta contra la ideología.

 

Arte contra ideología

Nosotros, modernos, somos conscientes de ello: el mundo cambia. Grandes sociedades han caído y otros nacen. La política se encuentra dentro de la historia y lo que es más grave, la estabilidad de un orden político se encuentra en las manos de su población. Según Ferrater, la novela nace de la necesidad de pensar este cambio, de producir un relato del movimiento social, es decir, hacer historia contemporánea. ¿Cómo? Reflexionando sobre los diferentes grupos sociales que mantienen a la sociedad en una fragilidad permanente. Señores feudales y campesinos, burgueses y proletarios, blancos, negros, hombres, mujeres… “Stendhal, o Balzac, o todos los rusos, o Dickens vieron que la sociedad se transformaba y eso significa que tienen conciencia clarísima que se encontraban en un conflicto de diferentes sociedades. Es la misma noción de que, en el orden puramente teórico, tenía Marx y que le permitió escribir El Capital que, justamente, es una historia maestra de historia contemporánea, de historia de la Revolución Industrial”.

 

Pensar el movimiento del presente a través de los antagonistas de la sociedad. Esto, nos dice Ferrater, lo realiza magistralmente Ruyra en un cuento llamado “La parada” . En este cuento se nos describe una sociedad rural a través de dos chicos: Lluís, hijo de un propietario rural, y Xaneta, hijo de pescador. Los dos muchachos se encuentran en lugares antagonistas dentro del modelo productivo, pero juegan como niños cualesquiera. La división social murmura mientras los niños corren, ríen y cuando atrapan pájaros. El clímax de la obra estalla cuando el momento productivo aparece en la obra: Xaneta coge los pájaros que han ido atrapando durante la tarde y los mata.

 

Los dos niños han comido pájaros otras veces. Pájaros que, evidentemente, han tenido que matar primero. Pero para Lluís, tan alejado del trabajo físico, el hecho de ver a su amigo matando pájaros sin ningún tipo de escrúpulos le horroriza. Así pues, el cuento nos ha mostrado el carácter ideológico de su relación con la violencia: para Xaneta un pájaro solo es un plato en potencia y la violencia un simple medio; para Lluís la violencia es algo extraño, incomprensible, lleno de carga moral. La sociedad rural del Ruyra nos muestra escindida. Dos sociedades, dos formas de entender el mundo y una sola violencia, hecha por los hombres. Desnudas las ideologías, el cuento nos permite una relación moral con la violencia. Se nos permite pensar la violencia directamente, es decir, pensar el problema del mal.

 

Ferrater termina la reflexión con una analogía muy interesante. Como Lluís, la gente urbana es ingenua y ha perdido la capacidad de pensar las lógicas más elementales del poder. La población de las ciudades ya no sabe que si Xaneta va a cazar pájaros es para hacer un arroz. Del mismo modo no ven que si los militares han hecho bombas, las han hecho para lanzarlas. “Por ejemplo, leyendo las revistas norteamericanas, que están obsesionadas, las revistas intelectuales, para la lucha contra la guerra de Vietnam, hay dos elementos. Uno, las ganas de acabar con la guerra de Vietnam, lo que es muy respetable y todos estamos de acuerdo. Pero, por otra parte, hay un elemento que a veces a uno le desconcierta, que es la sorpresa, el hecho de que nos vengan de nuevo que los políticos son políticos y hacen guerras de Vietnam y las han hecho siempre y las harán siempre“. No podríamos decir que la ingenuidad hacia el poder haya disminuido en absoluto.

 

 

 

 

Cerca de los diecinueve

A doce días, Julia, de que cumplas

diecinueve años,

quiero apuntarte tres o cuatro cosas

(diecinueve no las sé)

que digan la verdad. Mujeres y hombres

componen todo el mundo.

Muy simple, me respondes. Mas recuerda

el mito de la cueva.

Quien rebusca en el muro, fiebre de sombras,

no puede sentir a su lado

el tacto inocente que le tiende

alguna ciega mano.

Mujeres y hombres. Manos entrecruzadas. Oscuridad

de una tarde que muere.

En la cueva se puede vivir, Julia.

Mejor, si no hay recuerdos.

Pero al crecer te crece la memoria.

Mira que crezca bien.

Que no la tuerzan miedos. Que no sangre

por un injerto cruel.

No escuches a quien te hable de egoísmo:

te has de atrever a amar.

Y si tiemblas un día (he de decirte

que un día así vendrá),

y estén lejanos los diecinueve, recuerda: tuyo

solo es todo don.

Así ya sabrás dar sin pedir prenda,

como dan los buenos.

Y sabrás recibir, como mereces,

un don sin retorno.

Ciegos, atamos, en la cueva, Julia,

fuerte el nudo del mundo.